Kervo Uf Hundraårshistorik 1909-2009


 

Kervo Svenska Ungdomsförening r.f.

 

OBS! Årsmöte 26.9.2019, kl.18.30, Hyvinvointityön keskus, Aleksis Kiven tie 19, Kervo

 

Kervo Svenska Ungdomsförening r.f. grundades den 20 oktober 1909 på ett möte med ett åttiotal medlemmar på Kervo Svenska Folkskola.

Verksamheten var från första början livlig med upp till tio utskott, varav kulturutskottet hade en central betydelse. Den utgav bl.a. en egen tidning ”Utskottet”. Även Björkbacka utskottet var aktivt och låg senare som grund för Björkbacka hembygdsförening r.f. Idrottsverksamheten blomstrade och det bildade en egen idrottsklubb som 1948 registrerade sig som en idrottsförening under namnet Kervo Idrotts-Bröder r.f.(Kibben). Kibben hade stor framgång speciellt inom orienteringen.

Musiken spelade en viktig roll med egen kör, orkester och folkdanslag.

Teaterverksamheten blomstrade speciellt under Kurt Markelins ledning.

Inom föreningen verkade också en syförening som sammankom vintertid varje vecka.

Svenskbacka ungdomsföreningslokal 1923-1970
Klubblokalen vid Borgågatan 11    1970-2002
Möten vid Hyvinvointityön keskus, Aleksis Kiven tie 19